بایگانی ماه دی ۱۳۹۳

میلاد امام رضا ۹۳/۶/۱۶

قسمت اول-سیامک پندی-دلم در هوای تو – سرود       (صوتی) قسمت دوم-سیامک پندی-از ابتدای صحبت – شعر خوانی      (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی-یه عمره مهر تو – سرود کف زنی      (صوتی) قسمت چهارم-سیامک پندی-به به خوش آمد شه ایرانیان آمد – سرود کف زنی     (صوتی) قسمت پنجم-سیامک پندی – این نسخه را بر بال یک […]

جلسه هفتگی ۹۳/۶/۱۱

قسمت اول – مجتبی قشلاق – سینه ای سوخته از – مناجات    (صوتی) قسمت دوم – مجتبی قشلاق – روضه      (صوتی) قسمت سوم – مجتبی قشلاق – روضه     (صوتی) قسمت چهارم – مجتبی قشلاق – روضه      (صوتی) قسمت پنج م- وحید ارفعی-گدی بو صحراده جلالون سنون – تک ضرب     (صوتی) قسمت ششم – سیامک پندی […]

جلسه هفتگی۹۳/۶/۴

قسمت اول-مجتبی قشلاق- چند وقتیس دلم میل پریدن دارد – مناجات      (صوتی) قسمت دوم – مجتبی قشلاق-بنازم آنکه دائم -روضه      (صوتی) قسمت سوم- مجتبی قشلاق -گلمیشم بو باغه -روضه     (صوتی) قسمت چهارم – مجتبی قشلاق – کودک و پیر ندارد – روضه      (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – ای امید دل عالم – سنگین      […]

جلسه هفتگی ۹۳/۵/۲۸

قسمت اول – وحید ارفعی -تا خانه تو قبله راز است حسین – روضه     (صوتی) قسمت دوم – وحید ارفعی – وقتی که زات حق دم و شور نوا گرفت – روضه     (صوتی) قسمت سوم -کربلای سیامک پندی – با همین سوزکه دارم بنویسید حسین -سنکین    (صوتی) قسمت چهارم – کربلای سیامک پندی – ای […]

جلسه هفتگی ۹۳/۵/۲۱

قسمت اول – کربلایی سیامک پندی – یادونداوارگوزل بالام – سنگین      (صوتی)    ترکی قسمت دوم – کربلایی سیامک پندی – خدارا شوکر – سنگین     (صوتی) قسمت سوم – کربلایی سیامک پندی – نام تو ارباب رمز جنون – سنگین     (صوتی) قسمت چهارم – کربلایی سیامک پندی -ابی عبدالله ابی عبدالله ثالار زینب – سنگین و […]

جلسه هفتگی ۹۳/۵/۱۴

قسمت اول – وحیدارفعی – مناجات باامام حسین     (صوتی) قسمت دوم – وحیدارفعی – روضه حضرت علی اکبر      ( صوتی) قسمت سوم – کربلایی سیامک پندی – وای تموم زندکیم فدات – سنگین روضه ای    (صوتی) قسمت چهارم – کربلایی سیامک پندی – بوی سیب حرمت مستی دیکر دارد – سنگین     (صوتی) قسمت پنجم – […]

شب ۲۱ رمضان ۹۳/۴/۲۷

قسمت اول – وحید ارفعی – مناجات باامام زمان عج    (صوتی) قسمت دوم – وحید ارفعی و کربلایی سیامک پندی – روضه حضرت علی      (صوتی) . قسمت سوم – کربلایی سیامک پندی – یا اهلل عالم – زمینه تک      (صوتی). قسمت چهارم – کربلایی سیامک پندی – همه مارا بنویسد – واحد سنگین     (صوتی). قسمت […]

شب ۱۹ رمضان ۹۳/۴/۲۵

قسمت اول – کربلایی مجتبی قشلاقی – مدح و روضه حضرت علی (ع)      (صوتی) قسمت دوم – کربلایی-مجتبی قشلاقی – روضه قتلگاه     (صوتی) قسمت سوم – کربلایی سیامک پندی – روضه قتلگاه     (صوتی) قسمت چهارم – کربلایی سیامک پندی – حیدر غریب عالم – زمینه تک     (صوتی). قسمت پنجم – کربلایی سیامک پندی – شبای […]

جلسه هفتگی۹۳/۴/۳

قسمت اول – وحیدارفعی – مناجات    (صوتی) قسمت دوم – وحیدارفعی – روضه حضرت اباالفضل     (صوتی) قسمت سوم – کربلایی سیامک پندی – هر دلد ه مسلمدی که احساس اولابیلمز- مدح و سنگین    (صوتی) قسمت چهارم – کربلایی سیامک پندی -اوجالوبد عرشه فغان – سنگین زیبا   (صوتی) قسمت پنجم – کربلایی سیامک پندی – الله […]

جلسه هفتگی ۹۳/۳/۲۷

قسمت اول – کربلایی مجتبی قشلاقی – مناجات باامام حسین      (صوتی) قسمت دوم – کربلایی مجتبی قشلاقی – روضه وداع      (صوتی) قسمت سوم – کربلایی مصطفی قشلاقی – دایان کلدیم زوالجناه اوسته – واحد سنگین       (صوتی)    ترکی. قسمت چهارم – کربلایی سیامک پندی -به یقین عشق حسین است – واحد سنگین     (صوتی) قسمت پنجم – […]