وحید ارفعی – مناجات (صوتی)  وحید ارفعی – روضه  (صوتی) کربلایی پندی :این محال است گدا – سنگین ۱     (صوتی) کربلایی پندی :برروی دست ماندن این بارها بس است –سنگین ۲  (صوتی) کربلایی سیامک پندی – زینب زینب – شور   (صوتی) کربلایی پندی:بلا و درد غمنن قوجالان زینب –  شور   (صوتی) کربلای سیامک پندی – بودو نبودمو […]