قسمت اول – وحیدارفعی – مناجات باامام حسین     (صوتی) قسمت دوم – وحیدارفعی – روضه حضرت علی اکبر      ( صوتی) قسمت سوم – کربلایی سیامک پندی – وای تموم زندکیم فدات – سنگین روضه ای    (صوتی) قسمت چهارم – کربلایی سیامک پندی – بوی سیب حرمت مستی دیکر دارد – سنگین     (صوتی) قسمت پنجم – […]