بایگانی دی ۲۸, ۱۳۹۳

جلسه هفتگی ۹۳/۵/۲۸

قسمت اول – وحید ارفعی -تا خانه تو قبله راز است حسین – روضه     (صوتی) قسمت دوم – وحید ارفعی – وقتی که زات حق دم و شور نوا گرفت – روضه     (صوتی) قسمت سوم -کربلای سیامک پندی – با همین سوزکه دارم بنویسید حسین -سنکین    (صوتی) قسمت چهارم – کربلای سیامک پندی – ای […]

جلسه هفتگی ۹۳/۵/۲۱

قسمت اول – کربلایی سیامک پندی – یادونداوارگوزل بالام – سنگین      (صوتی)    ترکی قسمت دوم – کربلایی سیامک پندی – خدارا شوکر – سنگین     (صوتی) قسمت سوم – کربلایی سیامک پندی – نام تو ارباب رمز جنون – سنگین     (صوتی) قسمت چهارم – کربلایی سیامک پندی -ابی عبدالله ابی عبدالله ثالار زینب – سنگین و […]