قسمت اول-مجتبی قشلاق- چند وقتیس دلم میل پریدن دارد – مناجات      (صوتی) قسمت دوم – مجتبی قشلاق-بنازم آنکه دائم -روضه      (صوتی) قسمت سوم- مجتبی قشلاق -گلمیشم بو باغه -روضه     (صوتی) قسمت چهارم – مجتبی قشلاق – کودک و پیر ندارد – روضه      (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – ای امید دل عالم – سنگین      […]