بایگانی دی ۳۰, ۱۳۹۳

میلاد امام رضا ۹۳/۶/۱۶

قسمت اول-سیامک پندی-دلم در هوای تو – سرود       (صوتی) قسمت دوم-سیامک پندی-از ابتدای صحبت – شعر خوانی      (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی-یه عمره مهر تو – سرود کف زنی      (صوتی) قسمت چهارم-سیامک پندی-به به خوش آمد شه ایرانیان آمد – سرود کف زنی     (صوتی) قسمت پنجم-سیامک پندی – این نسخه را بر بال یک […]

جلسه هفتگی ۹۳/۶/۱۱

قسمت اول – مجتبی قشلاق – سینه ای سوخته از – مناجات    (صوتی) قسمت دوم – مجتبی قشلاق – روضه      (صوتی) قسمت سوم – مجتبی قشلاق – روضه     (صوتی) قسمت چهارم – مجتبی قشلاق – روضه      (صوتی) قسمت پنج م- وحید ارفعی-گدی بو صحراده جلالون سنون – تک ضرب     (صوتی) قسمت ششم – سیامک پندی […]