بایگانی ماه بهمن ۱۳۹۳

جلسه هفتگی ۹۳/۱۱/۱۴

قسمت اول – مجتبی قشلاق –  مناجات           (صوتی) قسمت دوم – مجتبی قشلاق – روضه       (صوتی) قسمت سوم- مجتبی قشلاق –   روضه           (صوتی) قسمت چهارم – مصطفی قشلاق – خانه خراب عشقم –   سنگین            (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – بدون بارش باران –  شعر خوانی             (صوتی) قسمت ششم- سیامک پندی – کرم حسین […]

جلسه هفتگی ۹۳/۱۱/۷

قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات               (صوتی) قسمت دوم- مجتبی قشلاق – روضه                (صوتی) قسمت سوم – ابراهیم رضویلر – طاها و یاسین – سنگین            (صوتی) ترکی قسمت چهارم – سیامک پندی – صفای سعی و صفا – شعر خوانی               (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – کرم حسین علم حسین – واحد          (صوتی) […]

جلسه هفتگی ۹۳/۱۰/۳۰

قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات     (صوتی) قسمت دوم – مجتبی قشلاق – روضه      (صوتی) قسمت سوم – مجتبی قشلاق – روضه      (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – روضه      (صوتی) قسمت پنجم – مصطفی قشلاق – دردی درمان سیز اولان –   سنگین     (صوتی) قسمت ششم – سیامک پندی – ای روح ایمان – […]

جلسه هفتگی ۹۳/۱۰/۲۳

قسمت اول – وحید ارفعی – مناجات      (صوتی) قسمت دوم -وحید ارفعی – روضه        (صوتی) قسمت سوم – وحید ارفعی – دیدد یه عالم حسین – سنگین          (صوتی) قسمت چهارم- سیامک پندی- مظلوم اولن – سنگین            (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – یک یا حسین گفتن ما – سنگین شعر خوانی           (صوتی) قسمت […]

جلسه هفتگی ۹۳/۱۰/۱۶

قسمت اول- مجتبی قشلاق – مناجات             (صوتی) قسمت دوم – مجتبی قشلاق – روضه           (صوتی) قسمت سوم -سیامک پندی – تیر نگذاشت که یک جمله – سنگین             (صوتی) قسمت چهارم – مصطفی قشلاق – چه کربلا که از ان – سنگین شعر خوانی           (صوتی) قسمت پنجم – مصطفی قشلاق – در دایره ی عشق کرفتار […]

شب تاسوعا ۹۳ هیئت جوانان فاطمیون خسروشاه

قسمت اول – وحید ارفعی – روضه         (صوتی) قسمت دوم – سیامک پندی – آی سینه زن ها – تک ضرب       (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی – ای جماعت من علی – سنگین        (صوتی)     ترکی قسمت چهارم – سیامک پندی – صاحب علم ساقی تشنگان – سنگین          (صوتی)      ترکی قسمت پنجم – سیامک پندی […]

شب ششم ۹۳ هیئت جوانان فاطمیون خسروشاه

قسمت اول – سیامک پندی – روضه              (صوتی) قسمت دوم – سیامک پندی – حسینه سو یولی – تک ضرب             (صوتی)          ترکی قسمت سوم – سیامک پندی – تموم زندگیم فدات – سنگین             (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – نفس بده که – سنگین             (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – روی نیازم کجاست […]

شب پنجم محرم ۹۳ هیئت جوانان فاطمیون خسروشاه

قسمت اول – مجتبی قشلاق – روضه             (صوتی) قسمت دوم – سیامک پندی – سرشک دو چشمام که خونه – تک ضرب                        (صوتی) قسمت سوم – مصطفی قشلاق – سالها در عشق تو – سنگین                (صوتی) قسمت چهارم – مصطفی قشلاق – صل و علیک یا سیدالغریب – سنگین                  (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی […]

شب چهارم محرم ۹۳ هیئت جوانان فاطمینون خسروشاه

قسمت اول – وحید ارفعی – مناجات          (صوتی) قسمت دوم -وحید ارفعی – روضه           (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی – این قبیله همه شان – تک ضرب           (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – من یه غلام رو سیاه – سنگین           (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – من را برای نوکریت – سنگین […]

شب سوم محرم ۹۳ هیئت جوانان فاطمیون خسروشاه

قسمت اول – وحید ارفعی – مناجات           (صوتی) قسمت دوم – وحید ارفعی – روضه          (صوتی) قسمت سوم – وحید ارفعی – روضه          (صوتی) قسمت چهارم – مصطفی قشلاق – یک سال را به خاطر – تک ضرب           (صوتی) قسمت پنجم – مصطفی قشلاق – اسلام و علیک یا دیار ارباب – سنگین         (صوتی) قسمت […]