بایگانی بهمن ۱, ۱۳۹۳

جلسه هفتگی ۹۳/۶/۲۵

  قسمت اول – وحید ارفعی – مناجات     (صوتی) قسمت دوم – وحید ارفعی – روضه      (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی – منیم آنام حیا لیدی -زمزمه      (صوتی)     ترکی قسمت چهارم-سیامک پندی – قاپی نی ایلیون تعویض – سنگین      (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – گوزون آچ قامتی هلالی نه نه – سنگین    […]

جلسه هفتگی ۹۳/۶/۱۸

قسمت اول – سیامک پندی – مناجات        (صوتی) قسمت دوم- سیامک پندی – مناجات با امام حسین       (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی – روضه       (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – گر سه ساله باشد – سنگین       (صوتی) قسمت پنجم- سیامک پندی – عشقونده آواره یم یا حسین – سنگین      (صوتی)      ترکی قسمت ششم […]