بایگانی بهمن ۳, ۱۳۹۳

جلسه هفتگی ۹۳/۷/۸

قسمت اول – صابر راهنما – مناجات     (صوتی) قسمت دوم – صابر راهنما – مناجات        (صوتی) قسمت سوم – صابر راهنما – روضه       (صوتی) قسمت چهارم – وحید ارفعی – روضه         (صوتی) قسمت پنجم – صابر راهنما – یه خدا و یه جهان – سنگین         (صوتی) قسمت ششم – صابر راهنما – ائتمرم بیر عمری […]

شهادت امام جواد.۹۳/۷/۳

قسمت اول – وحید ارفعی – مناجات           (صوتی) قسمت دوم – وحید ارفعی – روضه          (صوتی) قسمت سوم – وحید ارفعی – روضه        (صوتی) قسمت چهارم – وحید ارفعی – گوی دییم حسین چهمیشم نلر – تک ضرب         (صوتی)     ترکی قسمت پنجم – مصطفی قشلاق – سالها در عشق تو – سنگین        (صوتی) قسمت ششم […]

جلسه هفتگی ۹۳/۷/۱

قسمت اول – وحید ارفعی – مناجات     (صوتی) قسمت دوم – وحید ارفعی – روضه     (صوتی) قسمت سوم – ابراهیم رضویلر – ای منیم نور دو عینیم – سنگین      (صوتی)       ترکی قسمت چهارم – سیامک پندی – زندگی چیز دیگری شده است – سنگین شعر خوانی      (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی -یه خدا و […]