بایگانی بهمن ۷, ۱۳۹۳

شب چهارم محرم ۹۳ هیئت جوانان فاطمینون خسروشاه

قسمت اول – وحید ارفعی – مناجات          (صوتی) قسمت دوم -وحید ارفعی – روضه           (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی – این قبیله همه شان – تک ضرب           (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – من یه غلام رو سیاه – سنگین           (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – من را برای نوکریت – سنگین […]

شب سوم محرم ۹۳ هیئت جوانان فاطمیون خسروشاه

قسمت اول – وحید ارفعی – مناجات           (صوتی) قسمت دوم – وحید ارفعی – روضه          (صوتی) قسمت سوم – وحید ارفعی – روضه          (صوتی) قسمت چهارم – مصطفی قشلاق – یک سال را به خاطر – تک ضرب           (صوتی) قسمت پنجم – مصطفی قشلاق – اسلام و علیک یا دیار ارباب – سنگین         (صوتی) قسمت […]