بایگانی بهمن ۹, ۱۳۹۳

شب ششم ۹۳ هیئت جوانان فاطمیون خسروشاه

قسمت اول – سیامک پندی – روضه              (صوتی) قسمت دوم – سیامک پندی – حسینه سو یولی – تک ضرب             (صوتی)          ترکی قسمت سوم – سیامک پندی – تموم زندگیم فدات – سنگین             (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – نفس بده که – سنگین             (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – روی نیازم کجاست […]

شب پنجم محرم ۹۳ هیئت جوانان فاطمیون خسروشاه

قسمت اول – مجتبی قشلاق – روضه             (صوتی) قسمت دوم – سیامک پندی – سرشک دو چشمام که خونه – تک ضرب                        (صوتی) قسمت سوم – مصطفی قشلاق – سالها در عشق تو – سنگین                (صوتی) قسمت چهارم – مصطفی قشلاق – صل و علیک یا سیدالغریب – سنگین                  (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی […]