قسمت اول- مجتبی قشلاق – مناجات             (صوتی) قسمت دوم – مجتبی قشلاق – روضه           (صوتی) قسمت سوم -سیامک پندی – تیر نگذاشت که یک جمله – سنگین             (صوتی) قسمت چهارم – مصطفی قشلاق – چه کربلا که از ان – سنگین شعر خوانی           (صوتی) قسمت پنجم – مصطفی قشلاق – در دایره ی عشق کرفتار […]