بایگانی بهمن ۲۴, ۱۳۹۳

جلسه هفتگی ۹۳/۱۱/۷

قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات               (صوتی) قسمت دوم- مجتبی قشلاق – روضه                (صوتی) قسمت سوم – ابراهیم رضویلر – طاها و یاسین – سنگین            (صوتی) ترکی قسمت چهارم – سیامک پندی – صفای سعی و صفا – شعر خوانی               (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – کرم حسین علم حسین – واحد          (صوتی) […]

جلسه هفتگی ۹۳/۱۰/۳۰

قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات     (صوتی) قسمت دوم – مجتبی قشلاق – روضه      (صوتی) قسمت سوم – مجتبی قشلاق – روضه      (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – روضه      (صوتی) قسمت پنجم – مصطفی قشلاق – دردی درمان سیز اولان –   سنگین     (صوتی) قسمت ششم – سیامک پندی – ای روح ایمان – […]