قسمت اول – مجتبی قشلاق –  مناجات           (صوتی) قسمت دوم – مجتبی قشلاق – روضه       (صوتی) قسمت سوم- مجتبی قشلاق –   روضه           (صوتی) قسمت چهارم – مصطفی قشلاق – خانه خراب عشقم –   سنگین            (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – بدون بارش باران –  شعر خوانی             (صوتی) قسمت ششم- سیامک پندی – کرم حسین […]