بایگانی ماه اسفند ۱۳۹۳

شب دوم فاطمیه اول ۹۴

قسمت اول – وحید ارفعی –  روضه       (صوتی) قسمت دوم – مصطفی قشلاق-دور منزیلی روشن اله –  سنگین        (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی –  شعر خوانی     (صوتی) قسمت چهارم- سیامک پندی- غرق شور و شیداییم –  واحد         (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – جوان نه نه –  شور      (صوتی) قسمت ششم – سیامک […]

شب اول فاطمیه اول۹۴

قسمت اول – وحید ارفعی – روضه       (صوتی) قسمت دوم – سیامک پندی- ای نور دو عین طاها – تک ضرب        (صوتی)         ترکی قسمت سوم – مصطفی قشلاق – بر مشامم می رسد بوی عزای فاطمه – سنگین           (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – دیوانه ی تو کار – شعر خوانی          (صوتی) قسمت پنجم […]

جلسه هفتگی ۹۳/۱۱/۲۱

قسمت اول- مجتبی قشلاق – مناجات                      (صوتی) قسمت دوم- سیامک پندی – من با غریب کرببلا – شعر خوانی         (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی -از عشقت میمیرم –  واحد        (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – یک یا حسین گفتن ما یک عبادت است –  واحد           (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – به […]