قسمت اول- مجتبی قشلاق – مناجات                      (صوتی) قسمت دوم- سیامک پندی – من با غریب کرببلا – شعر خوانی         (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی -از عشقت میمیرم –  واحد        (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – یک یا حسین گفتن ما یک عبادت است –  واحد           (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – به […]