قسمت اول – وحید ارفعی – روضه       (صوتی) قسمت دوم – سیامک پندی- ای نور دو عین طاها – تک ضرب        (صوتی)         ترکی قسمت سوم – مصطفی قشلاق – بر مشامم می رسد بوی عزای فاطمه – سنگین           (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – دیوانه ی تو کار – شعر خوانی          (صوتی) قسمت پنجم […]