بایگانی ماه فروردین ۱۳۹۴

جلسه هفتگی ۹۴/۱/۱۱

قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات         (صوتی)   قسمت دوم – مجتبی قشلاق – روضه        (صوتی) قسمت سوم- سیامک پندی – ددیم گئتمه اخار –  سنکین      (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی-لا لا برای آنکه خواب ندارد –  سنکین       (صوتی) قسمت پنجم-سیامک پندی – من اصغرم – واحد        (صوتی) قسمت ششم – سیامک پندی – […]

شب سوم فاطمیه دوم ۹۴ هیئت جوانان فاطمیون خسروشاه

قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات        (صوتی) قسمت دوم – مجتبی قشلاق –  روضه       (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی – گل زاریم زهرا –  تک ضرب       (صوتی)  ترکی قسمت چهارم – سیامک پندی – حرام باشد اگر –  شعر خوانی       (صوتی)  قسمت پنجم-مصطفی قشلاق-ای شه ملک ولایت –  واحد       (صوتی)      ترکی زیبا قسمت […]

فاطمیه دوم.شب اول. ۹۴ هیئت جوانان فاطمیون خسروشاه

قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات        (صوتی)    زیبا قسمت دوم – سیامک پندی – یک دل دیوانه را – سنگین          (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی – ما خراب خانه زاد – شعر خوانی          (صوتی) قسمت چهارم- سیامک پندی – .مصطفی قشلاق- یا حیدر یا حیدر ای – واحد             (صوتی) ترکی زیبا قسمت پنجم […]

جلسه هفتگی۹۳/۱۲/۲۶

قسمت اول – وحید ارفعی – روضه     (صوتی) قسمت دوم – سیامک پندی – وای باشون ساغ اولسون یا علی – سنگین      (صوتی)   ترکی قسمت سوم – سیامک پندی – حق به عرش خود نوشت – شعر خوانی         (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – حق خطابت کرده ام –  واحد        (صوتی) قسمت پنجم سیامک […]