قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات        (صوتی)    زیبا قسمت دوم – سیامک پندی – یک دل دیوانه را – سنگین          (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی – ما خراب خانه زاد – شعر خوانی          (صوتی) قسمت چهارم- سیامک پندی – .مصطفی قشلاق- یا حیدر یا حیدر ای – واحد             (صوتی) ترکی زیبا قسمت پنجم […]