قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات        (صوتی) قسمت دوم – مجتبی قشلاق –  روضه       (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی – گل زاریم زهرا –  تک ضرب       (صوتی)  ترکی قسمت چهارم – سیامک پندی – حرام باشد اگر –  شعر خوانی       (صوتی)  قسمت پنجم-مصطفی قشلاق-ای شه ملک ولایت –  واحد       (صوتی)      ترکی زیبا قسمت […]