قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات         (صوتی)   قسمت دوم – مجتبی قشلاق – روضه        (صوتی) قسمت سوم- سیامک پندی – ددیم گئتمه اخار –  سنکین      (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی-لا لا برای آنکه خواب ندارد –  سنکین       (صوتی) قسمت پنجم-سیامک پندی – من اصغرم – واحد        (صوتی) قسمت ششم – سیامک پندی – […]