قسمت اول – مجتبی قشلاق -بر کوکب آسمان عصمت صلوات – شعر خوانی      (صوتی) قسمت دوم – سیامک پندی – شعر خوانی         (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی – شب تاریک کنار تو بسر میبرم – شعر خوانی          (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – دست من عنایتو – شعر خوانی            (صوتی) قسمت پنجم – […]