قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات            (صوتی)  قسمت دوم-ابراهیم رضویلر – ای نفاق اهلی بیلون – سنکین        (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی – چشم خود را باز کردم – شعر خوانی          (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – کارم عاشقی و جنونه – واحد        (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – ای کاش […]