وحید ارفعی/ شب غمم را سحر نیامد / مناجات  وحید ارفعی / وقتی خدا وجود تو را چون خدا کشید / روضه سیامک پندی / هر بیر جنازه اوسده حسین / روضه سیامک پندی / یا زهرا بیاامشب سامرا / سنگین سیامک پندی / ما را در آسمان تولا رها کنید / سنگین مصطفی قشلاق […]