مجتبی قشلاق / حتما قرار شاه و گدا هست یادتان / شعر خوانی مجتبی قشلاق / امشب به شبستان ولایت قمر آمد / شعر خوانی مجتبی قشلاق / باز شبیه شب بارانیم / شعر خوانی سیامک پندی / طلوع چشم تو را آفتاب باور کرد / شعر خوانی سیامک پندی / ای که حلال رجبی […]