وحید ارفعی / امشب هوای میکده و پیر کرده ام / شعر خوانی سیامک پندی / منت زلف تو دارم که گرفتارم کرد / شعر خوانی سیامک پندی / امشبی را هم که مستم / شعر خوانی سیامک پندی / دوباره مست ساقیم / کف زنی سیامک پندی / حرام باشد اگر رو به غیر […]