حسین علیزاده / حسین معنای عشق و دلربایی است / روضه مجتبی قشلاق / غرض گوتوردی هره بیر جنازه دن توشه / روضه (ترکی) مصطفی قشلاق / سن ولایت اووینین مفخریسن یا زینب / سنگین (ترکی) سیامک پندی / نوکری بر در این خانه مراتب دارد / شعر خوانی سیامک پندی / ای صفای […]