مجتبی قشلاق / ائدر گوزوم یاشی شرمنده / روضه (ترکی) سیامک پندی / یا باب الحوائج ای جلوه ی داور / سنگین سیامک پندی / حق عطا ایلوب بلا ده استقامت زینبه / واحد/ترکی (زیبا) سیامک پندی / دل دوباره بی تابه / شور سیامک پندی / آرزوم اینه آقا جون کربلا بیام […]