مجتبی قشلاق / مرا ز جمله ی خوبان تو را گرفتارم / مناجات و روضه سیامک پندی / عباس نام آور گلور جهاده / واحد / ترکی  (زیبا) مصطفی قشلاق / باز کند هر گره از خلق گرفتار / واحد سیامک پندی / ثار الله ای عشق زهرا / شور (زیبا) سیامک پندی […]