سیامک پندی / همه جا بروم به بهانه ی تو / مناجات سیامک پندی / اگر شهره ی خاص و عام اولمیشام / شعر خوانی / ترکی سیامک پندی / آمد به جهان شمس و قمر دیشب و امشب / شعر خوانی سیامک پندی / گل باتماسا گر / شعر خوانی / ترکی سیامک […]