وحید ارفعی / دل بسته ام مرا به سر خویش وا مکن / مناجات وحید ارفعی / نمک در کام من شیرین تر از شهد شکر گردد / روضه سیامک پندی / شبیه پیغمبر خدا حافظ ، خدا حافظ / تک ضرب سیامک پندی / شبهای روضه اشک زلالم میشه پر و بالم […]