بایگانی ماه تیر ۱۳۹۴

شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان ۹۴ / هیئت فاطمیون خسروشاه / (صوتی)

  مجتبی قشلاق / شب غمم را سحر نیامد / مناجات مجتبی قشلاق / زِ بس که تیر جفا / روضه /(ترکی) وحید ارفعی / کوچه ها را غم گرفته / تک ضرب سیامک پندی / لعنت الله علی من عاداک یا علی / تک ضرب سیامک پندی / صاحب علم یقین / شور سیامک […]

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان ۹۴ / هیئت فاطمیون خسروشاه/(صوتی)

مجتبی قشلاق / شکر خدا که نوکر آل پیمبرم / شعر خوانی مجتبی قشلاق / علی دی مظهر ذات خدا / روضه وحید ارفعی / اوغول یدی قدم جنازن اوسده سورونمیشم / روضه / (ترکی) مصطفی قشلاق / علی آنکه مهر فروزان / سنگین سیامک پندی / فقط علیست در عالم که در مقام علیست […]

جلسه هفتگی / ۹۴٫۳٫۲۶ / (صوتی)

    وحید ارفعی / ساعات عمرمن همه گی غرق غم گذشت / مناجات وحید ارفعی / یا رَب گینه قلبیم توتو لوب غَملر الینده / روضه سیامک پندی / آش گوزلرون گلدیم اَخا / سنگین سیامک پندی / حسین جان برایم دعا کن / واحد مصطفی قشلاق / ساقی العطشان / شور سیامک پندی […]