سیامک پندی / حسین شده خیره سمت آسمون نگام / تک مصطفی قشلاق / منی که هر نفسی اسمتو گفتم / شور مصطفی قشلاق / ضریح شش گوشه ی تو / شور سیامک پندی / میزنه قلبم داره میاد دوباره باز بوی محرم / شور سیامک پندی / با عاقلان بگویید دنیای من حسین است […]