مجتبی قشلاق / گلمیشم درگاهووه / مناجات مجتبی قشلاق / بوینونا سالدی ازل / روضه سیامک پندی / ای مولایم حسین / تک سیامک پندی / از تو ممنونم اربابم / شور سیامک پندی / دوباره کرده دلم هوای تو / شور سیامک پندی / یل یاتار طوفان یاتار / شور / (زیبا) سید ابراهیم […]