وحید ارفعی / نور چشم ترمن / مناجات وحید ارفعی / ای ویریلان شاه ولا عشقینه / روضه سیامک پندی / حسین نالانم ببین / تک مصطفی قشلاق / دوباره مضطرم حرم حرم حرم / شور / (زیبا) سیامک پندی / آبروی دو عالم / شور / (زیبا) (اللهم عجل لولیک الفرج)