وحید ارفعی / باخیرام بو گل کیمی پیکره / روضه /(ترکی) مصطفی قشلاق / مرو میمیرم بری / تک مصطفی قشلاق / چه قیامت چه محشری / شور سیامک پندی / از کودکی در شور و شینم / شور / (بسیار زیبا) سیامک پندی / به من بگو تا به کی کربلا رونبینم / شور […]