وحید ارفعی / علی لای لای ، بالام لای لای/ روضه سیامک پندی / وای لا لا اصغرم / تک سیامک پندی / ما موج دریاییم سرباز زهراییم / شور سیامک پندی / حقی واریدی ربابین / شور روضه ای سید ابراهیم رضویلر / من فاطمه عزیزی حسینم / دیکلمه (اللهم عجل لولیک الفرج)