سیامک پندی / اَیمدی فاطمه باش / شعر خوانی سیامک پندی / ویرما او باشی ای ظالم / روضه مصطفی قشلاق / آند اولسون عباسه ظالمه باش اَیمرم / واحد / (زیبا) سیامک پندی / بدر فاطمه نور کلامی / شور سیامک پندی / اشکای مجنون داره میباره / شور / (زیبا) سیامک پندی / […]