بایگانی ماه دی ۱۳۹۴

جلسه هفتگی / ۹۴٫۱۰٫۲۲ / (صوتی)

مجتبی قشلاق / من و جدا شدن از کوی تو خدا نکند / مناجات مجتبی قشلاق / روضه سیامک پندی / پا شو پسرم مادرت چشم به راته / تک سیامک پندی / دل دوباره بی تابه / شور سیامک پندی /حاجی روی حسینم / شور سیامک پندی / الهی که چراغ روضه هات روشن […]

جلسه هفتگی / ۹۴٫۱۰٫۱۵ / (صوتی)

وحید ارفعی / ای تمام علی / روضه سیامک پندی / گینه قلبیم اسوری / تک سیامک پندی / از کودکی در شور و شینم / شور سیامک پندی / آل سعود گوش وچشاتو وا کن / شور سیامک پندی / منو مست فارغ از باده و ساغر بنویس / شور سیامک پندی / افسوس […]

میلاد حضرت رسول اکرم (ص) / ۹۴ / (صوتی)

وحید ارفعی / دلداده ی پیغمبریم / شعر خوانی وحید ارفعی / نام احد که نام خداوند / شعرخوانی وحید ارفعی / اهل عالم سرور آمد / شعرخوانی رضا جعفری / قسم به سوره ی و شمس / شعر خوانی سیامک پندی / گلوب جهانه فخر زمانه/ شعر خوانی سیامک پندی / گلدسته های عرش […]

جلسه هفتگی /۹۴٫۱۰٫۱ / (صوتی)

وحید ارفعی / جان من آمد به لب / مناجات وحید ارفعی / من از دیار شهیدان عشق می آیم / روضه سیامک پندی / مودام آغلارام سنه / تک سیامک پندی / یل یاتار ، طوفان یاتار / شور سیامک پندی / دیل ده واریم یاحسین سوز و ساز کربلا / شور / (زیبا) […]