وحید ارفعی / جان من آمد به لب / مناجات وحید ارفعی / من از دیار شهیدان عشق می آیم / روضه سیامک پندی / مودام آغلارام سنه / تک سیامک پندی / یل یاتار ، طوفان یاتار / شور سیامک پندی / دیل ده واریم یاحسین سوز و ساز کربلا / شور / (زیبا) […]