وحید ارفعی / سَر زده باز از فلک سروری / شعرخوانی وحید ارفعی / مهی که مِهر فلک پرتوی ز رخسارش / شعر خوانی وحید ارفعی /شیعه نین سروری / شعر خوانی سیامک پندی / از ازل آب و گِلم گفت / شعر خوانی سیامک پندی / سلطان قلب من / شعر خوانی سید ابراهیم […]