مجتبی قشلاق / طالب خون خدا / مناجات مجتبی قشلاق / سلام اولا او شهیده / روضه سیامک پندی / ای نور دو عین طاها / تک سیامک پندی / یا علی گفتم جنونم باز هم بسیار شد / شعر خوانی مصطفی قشلاق / ای شه ملک ولایت / واحد سیامک پندی / مبتلا گفت […]