مجتبی قشلاق / ای کرم لحظه لحظه عادت تو / مناجات مجتبی قشلاق / ای تراب تیره دل / روضه مصطفی قشلاق /ذکر ابو تراب عجب مستی آور است / تک سیامک پندی / به نام حیدر لقب شد صفدر / شور (زیبا) سیامک پندی / ای بالا قیزلارین پناهی یا عباس / شور (زیبا) […]