بایگانی ماه فروردین ۱۳۹۵

جلسه هفتگی / ۹۵٫۱٫۱۷ / (صوتی)

مجتبی قشلاق / با نام دل انگیز خداوند ابوالفضل / شعر خوانی مجتبی قشلاق / سلام او ساقی عطشان و شمع انجمنه / روضه مصطفی قشلاق / میر و علمدار من / تک سیامک پندی ، مصطفی قشلاق / دلبرم همه افتخارمه نوکرم / شور / (زیبا) سیامک پندی / دیل ده چوخدی آرزو / […]

شب دوم . فاطمیه دوم / ۹۴ / (صوتی)

مجتبی قشلاق / زهرا اولوم منیم کی دی / روضه سیامک پندی / آنا گوز یاشیم اولدی القان / تک / (زیبا) مصطفی قشلاق / سلام ای عزیز پیغمبر / سنگین سیامک پندی / حیدر یاحیدر ای پهلوان خیبر / واحد سیامک پندی / یا علی اعلا امیر و مالک یوم جزا / شور / […]

شب اول . فاطمیه دوم / ۹۴ / (صوتی)

مجتبی قشلاق / این درد آگهم که مداوا نمیشود / روضه مجتبی قشلاق / سینونده مسمار یاروه آغلارام زهرا / تک مجتبی قشلاق / ببین می توانی بمانی بمان / سنگین سیامک پندی /گریان روضه ایم و عزادار فاطمه / شعر خوانی سیامک پندی / در تاب و در تبم من کلب حیدرم / واحد […]