مجتبی قشلاق / شمس حجاب گنبد دوار زینب است / شعر خوانی مجتبی قشلاق / جان و دلم فدای تو ای دلبرم حسین / روضه سیامک پندی / همه رفتند و من جا ماندم ای دوست / تک / (زیبا) سیامک پندی / من سرباز عشقم / شور / (زیبا) سیامک پندی / منم […]