مجتبی قشلاق /این خانواده یوسفان بی بدیلند/ مدح حضرت علی اکبر(ع) سیامک پندی / عاشقان اولسون مبارک / سرود سیامک پندی / اکبرم گوشون / سرود شجاعت حضرت علی اکبر (ع) / (بسیار زیبا) سیامک پندی / خبر آمد که یلی می آید /مدح و شجاعت حضرت علی اکبر (ع)/ (زیبا) (اللهم عجل لولیک الفرج)