مجتبی قشلاقی / روضه امام جواد (ع) و علی اکبر (ع) مصطفی قشلاقی / ما سائلیم و تو کریم عالم /واحد سنگین (زیبا) سیامک پندی / واحد سنگین / (بسیار زیبا) سیامک پندی / عمریست که ارباب در جوش و خروشیم / شور / (بسیار زیبا) سیامک پندی/ باز دوباره عشقت آقا / شور / […]