بایگانی بهمن ۱۲, ۱۳۹۵

جلسه هفتگی / ۹۵٫۱۱٫۵/ (صوتی)

وحید ارفعی / روضه حضرت علی اصغر (ع) سیامک پندی / روضه حضرت علی اصغر (ع) سیامک پندی / این قبیله / تک سیامک پندی / عطشان ئولن / شور سیامک پندی / شور خیلی زیبا سیامک پندی و مصطفی قشلاقی/ یل یاتار،طوفان یاتار /شور سیامک پندی /  زمزمه بسیار زیبا سیامک پندی / روضه […]

جلسه هفتگی / ۹۵٫۱۰٫۲۸/ (صوتی)

سیامک پندی/  روضه ورود کوفه  سیامک پندی / در همه جا حرف حق / واحد تک  سیامک پندی / عرض سلام / شور سیامک پندی / بلا ودرد و غمدن / شور ترکی  سیامک پندی / بارالهی / شور ترکی سیامک پندی / شجاعت حضرت زینب/(زیبا) سید ابراهیم رضویلر / دیکلمه وحید ارفعی / روضه […]