مجتبی قشلاقی / روضه شام شهادت حضرت زهرا (س) سیامک پندی / واحد سنگین / (بسیارزیبا)  مصطفی قشلاقی /  واحدسنگین / (زیبا) سیامک پندی / علی حقین دانان / رجز سیامک پندی / تمام آیات کلام / شور سیامک پندی / شور طوفانی / جدید مصطفی قشلاقی / ای نگار علی / شور سیامک پندی […]