مجتبی قشلاقی/ روضه ضربت خوردن علی (ع) سیامک پندی / مبتلا گفت علی گرم دعا گفت علی / واحد (زیبا) سیامک پندی / یا علی گفتم جنونم باز هم بسیار شد / واحد(زیبا) سیامک پندی /  حیدر دلدار و دلبره /شور (فوق العاده زیبا) سیامک پندی / تمام ایات کلام الله است / شور سیامک […]